İnsan kaynakları

İş başvuru havuzu
Mülakat kaydı
GPS konum kayıtlı işbaşı kontrolü ve puantaj
Online bordro imzalama
İzin talep ve kayıt yönetimi
Özlük evrak yönetimi
Eğitim ve sınav
Çalışan memnuniyeti anketi
Online sertifika
Performans yönetimi
Duyuru ve ortak paylaşım alanları